Objekt

Title: Okólniki PPS CKW Sekretariatu Generalnego - Nr 41 w sprawie projektu nowego programu i statutu organizacyjnego PPS, oraz Nr 42 w sprawie kolportażu "Naprzodu", "Robotnika" i "Gazety Robotniczej" - Warszawa, 20.01.1936 r.

This page uses 'cookies'. More information