Object

Title: Układ między Polską a Niemcami w przedmiocie granicznych dworców przejściowych z obustronną rewizją celną i paszportową oraz w przedmiocie praw i obowiązków urzędników zatrudnionych przy uprzywilejowanym ruchu tranzytowym i przy sąsiedzkim ruchu kolejowym - dodatek do Konwencji Polsko-Niemieckiej - Genewa, 15.05.1922 r.

Similar

This page uses 'cookies'. More information