Objekt

Title: Pismo okólne starosty Bobowskiego przewodniczącego c.k. Powiatowej Kasy Szkolnej we Frysztacie do kierowników szkół o dniach wolnych dla nauczycieli uczestniczących w Czechowicach w dniach 13. i 14.4.1908

This page uses 'cookies'. More information