Object

Title: Odpis decyzji Żupana Żupy Trenczyńskiej o wydaleniu z terenu państwa czechosłowackiego Moritza Hoffmanna, Petera Rozedarica i Chaima Fischbacha zamieszkałych w Oszczadnicy, za działalność antypaństwową, Trenczyn, 24.05.1921 r.

This page uses 'cookies'. More information