Objekt

Title: Decyzja Sądu Krajowego w Morawskiej Ostrawie o konfiskacie i zakazie dystrybucji numeru 15. pisma "Pobudka" z 12.12.1920 r., zawierającego artykuł "Budżet państwa Czesko-słowackiego na rok 1921" - Morawska Ostrawa, 20.12.1920 r.

This page uses 'cookies'. More information