Object

Title: Petycja Polskiej Partii Socjalistycznej zaboru czeskiego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie w sprawie nadużyć popełnianych przez komisarzy spisowych w czasie spisu ludności w Czechosłowacji w dniu 16.02.1921, Frysztat, 20.02.1921 r.

This page uses 'cookies'. More information