Object

Title: Telegram do redakcji "Kuriera Warszawskiego" i innych gazet warszawskich z informacjami prasowymi dotyczącymi krytyki przez Ryszarda Kunickiego działalności Władysława Günthera jako przedstawiciela Ministerstwa Spraw Zagranicznych, mowy pożegnalnej Jana Zamorskiego, Cieszyn, 15.03.1920 r.