Object

Title: Telegram Ryszarda Kunickiego, Przewodniczącego Głównego Komitetu Plebiscytowego w Cieszynie do posła Jerzego Kantora w Warszawie w sprawie przydziału mąki i zboża oraz terminu przyjazdu Ryszarda Kunickiego do Warszawy, Cieszyn, 15.02.1920 r.