Szczegóły obiektu: Telegram do redakcji "Kuriera Warszawskiego" z informacjami prasowymi dotyczącymi rozporządzenia Międzysojuszniczej Komisji Plebiscytowej o oddaniu broni przez osoby prywatne oraz dołączonym wycinkiem artykułu z "Dziennika Cieszyńskiego" rabina Samuela Arona Taubelesa o tym, że Żydzi cieszyńscy opowiedzą się za Polską, Cieszyn, 04.03.1920 r.

PDF
Struktura

Zobacz także

Używamy plików cookies, by nieustannie zwiększać komfort przeglądania naszej strony internetowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityki Prywatności