Object

Title: Odpis telegramu Ministerstwa Aprowizacji do starostwa w Białej w sprawie przysłania cukru, Warszawa, 11.02.1920 r.

This page uses 'cookies'. More information