Object

Title: Telegram Kongresu Polskiej Partii Socjalistycznej w Warszawie do Tadeusza Regera z wyrazami oburzenia w sprawie działalności Międzynarodowej Komisji Plebiscytowej, Warszawa, 23.05.1920 r.

This page uses 'cookies'. More information