Object

Title: [Telegram Zygmunta Żurawskiego, Delegata Ministerstwa Aprowizacji do posła Jerzego Kantora w Warszawie w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz słoniny i świń, Cieszyn, 31.01.1920 r.