Object

Title: Telegram do redakcji "Kuriera Warszawskiego" dotyczący sytuacji społecznej w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim i stosunku prasy ze Śląska Cieszyńskiego do uchwały sejmowej w sprawie wymiany pięniędzy, Cieszyn, 20.01.1922 r.