Object

Title: Telegram Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego do Sekcji Ubezpieczeniowej Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej w Warszawie w sprawie ubezpieczenia od wypadku robotników i górników ze Śląska Cieszyńskiego oraz wydania rozporządzenia o objęciu ich ochroną ubezpieczeniową przez Zakład Wypadkowego Ubezpieczenia we Lwowie, Cieszyn, 10.01.1920 r.