Object

Title: Telegram Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego do Sekretariatu Generalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie w sprawie urzędowaniu w Bielsku w celach paszportowych delegata austriackiego, Cieszyn, 05.01.1920 r.