Object

Title: Telegram wysłany do Warszaway przedstawiający wiadomości z gazet czeskich "Pravo Lidu" i "Národní Listy" na temat sytuacji na Śląsku Cieszyńskim, Cieszyn, 03.01.1920 r.