Object

Title: Pismo do Prefektury Księstwa Cieszyńskiego w Cieszynie w sprawie zwołania w Polskiej Ostrawie w dniu 15.02.1920 r. wiecu plebiscytowego ludności polskiej, Polska Ostrawa, 10.02.1920 r.

This page uses 'cookies'. More information