Object

Title: Pismo Komisariatu Policji w Morawskiej Ostrawie wzywające Józefa Pazdonia z Karwiny do opuszczenia obszaru państwa czechosłowackiego, Morawska Ostrawa, 03.12.1919 r.

This page uses 'cookies'. More information