Objekt

Titel : Protokol o schůzi zástupců zemského Narodního Výboru pro Slezsko w Polské Ostravě a polské narodové rady w Těšíně ohledně vzájemných poměrů v knížectví Těššínském

Diese Seite verwendet Cookies Mehr Informationen