Object

Title: Protokół Sądu Polubownego między posłem Tadeuszem Regerem a posłem Rajmundem Mannteufflem o obrazę czci, przeprowadzonego 05.10.1917 w Wiedniu

This page uses 'cookies'. More information