Objekt

Title: Informacja o telegramie prezesa NKN Władysława Jaworskiego do arcyksięcia Fryderyka z gratulacjami w związku ze zdobyciem Przemyśla

This page uses 'cookies'. More information