Objekt

Titel : Motywacja w procesie edukacji fizycznej

Beschreibung:

Książka przybliża zagadnienia motywacji, przechylając ciężar proporcji między naukowymi teoriami a praktycznymi implikacjami możliwie jak najbardziej w kierunku tych ostatnich. Ukazuje rolę motywacji w procesie kształcenia, zwracając szczególną̨ uwagę̨ na jej rodzaje – nie tylko szeroko rozpoznaną w literaturze motywację zewnętrzną̨ i wewnętrzną̨, ale także różniącą się od nich, a zarazem najkorzystniejszą w procesie kształcenia – motywację do uczenia się. Omawia także zagadnienia aspiracji edukacyjnych uczniów oraz ich orientacji motywacyjnej dając nauczycielom konkretne wskazania, aby ich oddziaływania były korzystne i efektywne. Na bazie zagadnień odnoszących się do edukacji w szerokim rozumieniu tego pojęcia, autorzy dokonują przeglądu teorii motywacji wykorzystywanych w kontekście edukacji fizycznej, starając się odpowiedzieć na trudne pytanie: jak postępować, by zwiększyć prawdopodobieństwo podejmowania przez uczniów aktywności fizycznej. Każda z tych teorii (teoria celów, teoria postrzeganych kompetencji, teoria motywacji osiągnięć, teoria samo-determinacji) omówiona została z perspektywy jej założeń, wartości predyktywnej w świetle istniejących danych empirycznych oraz wynikających z niej wartości aplikacyjnych.

Herausgeber:

Wydaw. AWF im. J. Kukuczki w Katowicach

Verlagsort:

Katowice

Format:

pdf

Identifikation des Bestandes:

oai:www.sbc.org.pl:537150

Sprache:

polski

Rechte:

Wydaw. AWF im. J. Kukuczki w Katowicach

Sammlungen, denen das Objekt zugeordnet ist:

Datum der letzten Änderung :

29.11.2021

In unserer Bibliothek seit :

29.11.2021

Die Anzahl der Ansichten des Inhalts des Objekts :

34

Die Anzahl der Ansichten des Inhalts des Objekts im Format PDF

33

Alle verfügbaren Versionen dieses Objekts :

https://sbc.org.pl/publication/571402

Beschreibung im RDF-Format zeigen:

RDF

Beschreibung im OAI-PMH-Format zeigen:

OAI-PMH

Der Name der Veröffentlichung Datum
Ogrodnik, Joanna, 2020, Motywacja w procesie edukacji fizycznej 29.11.2021

Diese Seite verwendet Cookies Mehr Informationen