Object

Title: Spis 14 zmarłych osób z grona szlachty księstwa cieszyńskiego wraz z nazwiskami urzędowo mianowanych szlacheckich opiekunów pozostałych po nich sierot