Object

Title: Odwołanie stanów szlacheckich księstwa cieszyńskiego (praes. 16.02.1705) przeciwko postanowieniom reskryptu cesarskiego z 3.09.1704 ograniczającego jej prawa do warzenia piwa