Object

Title: Pismo pana Karola Mitrowskiego z Nemysla z 13.07.1660 r. do starosty ziemskiego księstwa cieszyńskiego Adama Borka z Rostropic wyjaśniające jego prawa do warzenia i sprzedaży piwa w karczmie w Trzycieżu wbrew przywilejom miasta Cieszyna