Object

Title: Podpisany 3.04.1680 r. protokół konfrontacji świadków w dniu 22.03.1680 przed Sądem Ziemskim w Cieszynie (uzupełnionym o wójta i dwóch ławników sądu miejskiego Cieszyna) w sprawie kradzieży koni Janka Turka w Cierlicku