Object

Title: Extract aneb hodnowierny weytah z Protocolluw Prawnich Foytowskych Miesta Tiessyna, ktere osoby przy wolenym tehdaz Foytu przyseznym, konsselmi wolenymi byli