Object

Title: Nowiny

Date:

1921

Resource Type:

czasopismo

Wariant tytułu:

Nowiny Codzienne

Group title:

Nowiny

Contributor:

Bielicki, Feliks. Red.

Description:

Od R. 5 (1915) podtyt.: "Pismo ludowe", od nr. 61 (1920) zm. tyt.: "Nowiny Codzienne", od nr. 11 (1924) podtyt.: "Pismo poświęcone sprawom ludu polskiego w Niemczech", od nr. 58 (1928) zm. podtyt.: "Pismo poświęcone sprawom ludu polskiego w Niemczech i sprawom lokalnym Opola i powiatów sąsiedzkich", od nr. 245 (1932) zm. podtyt.: "Pismo poświęcone sprawom ludu polskiego w Niemczech i sprawom lokalnym Śląska", od R. 30 (1946) zm. tyt.: "Nowiny Opolskie"; od nr 20 (1946) podtyt.: "Pismo Polskiego Związku Zachodniego". ; Od R. 1 (1911), nr 5 red. odp. Feliks Bielicki, od R. 3 (1913), nr 37 red. odp. Bronisław Antkowiak, od R. 4 (1914) nr 94 red. odp. Feliks Bielicki, od R. 7 (1917) nr 184 red. Franciszek Kurpierz; od R. 9 (1919), nr 4 red. Piotr Pampuch; od R. 9 (1919), nr 104 red. Feliks Bielicki; od [R. 13 (1923)] red. Augustyn Kośny; od R. 13 (1923), nr 28 red. Stefan Szczepaniak; od R. 13 (1923) nr 66 red. Wacław Jankowski; od R. 16 (1926), nr 66 red. Antoni Pawletta; od R. 16 (1926) nr 235 red. Józef Warzecha; R. 17 (1927), nr 226 red. Józef Golec; od R. 19 (1929) nr 214 red. Tomasz Cyris; od R. 19 (1929) nr 222 red. Antoni Pawletta; od R. 22 (1932) nr 191 red. Wawrzyniec Świerzy; od R. 23 (1933) nr 26 red. August Kowalski; od R. 25 (1935) nr 101 red. Jan Łangowski. ; R. 1 (1911)–R. 34 (1950).

Publisher:

Drukiem i nakładem "Nowin"

Place of publishing:

Opole

Source:

4416 IV ; 5533 IV

Language:

pol

Oryginal in:

Biblioteka Śląska, Katowice

Rights:

Domena publiczna (public domain)

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information