Publication group: Wyjde na grónicek.

Structure
Zbiory prof. dr. hab. Adolfa Dygacza (Etap III).