Publication group: Listeczku dębowy.

Structure
Zbiory prof. dr. hab. Adolfa Dygacza (Etap III).