Publication group: Śpiywała, śpiywała […]

Structure
Zbiory prof. dr. hab. Adolfa Dygacza (Etap III).