Publication group: Z fajkom zek się urodziła […]

Structure
Zbiory prof. dr. hab. Adolfa Dygacza (Etap III).