Publication group: Nie byda sie żynił, bo mi baby nie trza.

Structure
Zbiory prof. dr. hab. Adolfa Dygacza (Etap III).