Publication group: Górniku mój gładki, nie chodź do mężatki.

Structure
Zbiory prof. dr. hab. Adolfa Dygacza (Etap III).