Publication group: Posłuchaj górniku: w swoim pięknym stanie, s.2.

Structure
Zbiory prof. dr. hab. Adolfa Dygacza (Etap III).