Publication group: Wśród nocnej ciszy dziouchy sie schodzą.

Structure
Zbiory prof. dr. hab. Adolfa Dygacza (Etap III).