Publication group: Kiedy jo chcioł za górnika na kopalni być.

Structure
Zbiory prof. dr. hab. Adolfa Dygacza (Etap III).