Publication group: Górnicy, górnicy, dobrzy robotnicy.

Structure
Zbiory prof. dr. hab. Adolfa Dygacza (Etap III).