Publication group: Jo tu jest za gospodorza.

Structure
Zbiory prof. dr. hab. Adolfa Dygacza (Etap III).