Publication group: Górnicy, górnicy, sleście są dziady.

Structure
Zbiory prof. dr. hab. Adolfa Dygacza (Etap III).