Publication group: Przed tym domem kokot siodłaty.

Structure
Zbiory prof. dr. hab. Adolfa Dygacza (Etap III).