Publication group: Co to za wieś otoczona.

Structure
Zbiory prof. dr. hab. Adolfa Dygacza (Etap III).