Publication group: Na kopalni w Borysławiu.

Structure
Zbiory prof. dr. hab. Adolfa Dygacza (Etap III).