Publication group: Na Śląsku terozki biyda się szykuje.

Structure
Zbiory prof. dr. hab. Adolfa Dygacza (Etap III).