Publication group: W zamku, w ogrodzie.

Structure
Zbiory prof. dr. hab. Adolfa Dygacza (Etap III).