Publication group: Smutne bardzo życie w tem naszym powiecie.

Structure
Zbiory prof. dr. hab. Adolfa Dygacza (Etap III).