Publication group: Ej, nie ma to nie ma, jak to górnikowi [kopia z publikacji]

Structure
Zbiory prof. dr. hab. Adolfa Dygacza (Etap III).