Publication group: Górnik dziś z ochotą do kopalni idzie.

Structure
Zbiory prof. dr. hab. Adolfa Dygacza (Etap III).