Object's details: Wykorzystanie analizy interesariuszy w zarządzaniu organizacją publiczną na przykładzie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

Download

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy