Object's details: Sprawozdanie stenograficzne z 2. posiedzenia II. Sejmu Śląskiego z dnia 2 czerwca 1930 r.

PDF

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy